Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi Taraflar; … adlı kişi ile veya göstereceği bir kişi veya tüzel kişi ile, … (TC) ve vekili … (TC) arasında … İli, … ilçesi … köyü adresinde bulunan … ada … parsel, 29.498m2 (4762000/ 11281000=12.452 m2 ve 448 ada / 1...

Read More