Kira Sözleşmesi 1

Kira Sözleşmesi 1

K İ R A S Ö Z L E Ş M E S İ Kiracı : ….. Adres— …/ANKARA Kiralayan : …. Kira konusu : … numaralı daire. Taraflar aşağıda belirlenmiş koşullarda anlaşarak kira konusu bağımsız bölümleri işyeri olarak kullanılmak üzere kira sözleşmesi imzalamışla...

Read More