Bilişim Hukuku

Aydın Law Group Avukatlık ve Danışmanlık bilişim hukuku departmanı, uzmanlığını bu alanda yapmış avukatlarla; bilgi teknolojileri hukuku, lisanslama, muafiyetler, istisnalar, fikri mülkiyet hakları yönetimi gibi spesifik alanlarda derin ve çözüm odaklı hukuki hizmetler vermektedir.

Bu çerçevede:

  • Bilişim hukuku alanında en güncel gelişmelerin takibi
  • Bilgi Teknolojileri alanlarında spesifik hukuk çözümlerinin sunulması
  • Lisanslama, fikri mülkiyet haklarının korunması, kayıt ve tescil kapsamında işlemlerin takibi
  • Hukuki açıdan sorunsuz iş süreçleri ağırlıklı yürütebilmelerini sağlamak için hukuki risk analizi, sözleşme danışmanlığı ve genel hukuk danışmanlığı  hizmetlerini sunulması ve ağırlıklı olarak bilişim hukuku, marka ve telif hakları, alan adlarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, bayii ilişkileri konularında danışmanlık hizmeti sunulması
  • İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi
  • İnternet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi ve hukuki alt yapının hazırlanması
  • İnternet yoluyla oluşan ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması
  • E-ticaret ve e-imza konularındaki uygulamalara yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

Bilişim Avukatı Ne İş Yapar?

Bilişim avukatları bilişim sistemlerinin kullanılmasıyla işlenen suçlara veya bilişim sistemleri ile ilgili doğan hukuki uyuşmazlıklara bakar. Bu bağlamda avukatlar çoğunlukla; müstehcenlik suçu, şantaj suçu, tehdit suçu, internet üzerinden dolandırıcılık, bilişim sistemine girme gibi suçlarla karşılaşmaktadır. Bununla birlikte internetten içerik kaldırma, yalan haber kaldırma, sahte sosyal medya hesabı kapattırma işlemleri de bilişim hukuku çalışma alanına girmektedir. Youtube video kaldırma, Google arama sonuçlarının silinmesi, telif hakkı korunması, telif hakkının ihlali halinde yürütülmesi gereken hukuki işlemler, e-ticaret sözleşmelerinin, mesafeli satış sözleşmesi hazırlanması işlemlerinde de bilişim avukatları önemli bir rol oynamaktadır. Sayılan bu işlemler haricinde bilişim avukatları yer, içerik ve erişim sağlayıcılarının hukuki danışmanlığı ile temsilini de sağlayabilmektedir. Sonuç olarak bu alanda çalışan avukatlar, bilişim sistemlerinde ortaya çıkan veya çıkabilecek olan tüm hukuki uyuşmazlıklarla ilgilenir demek doğru olacaktır.

Bilişim Suçları

Bilişim suçları hakkındaki davalara bakan avukatlar TCK’da Bilişim Alanında Suçlar başlığı altında düzenlenen suçlar ile ilgili çalışmaktadır. Bahse konu suçlar:

1) Bilişim sistemine girme (m.243)

2) Bilişim sistemlerini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (m.244)

3) Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (m.245)

4) Yasak cihaz veya program kullanılmasıdır. (m.245/A) Sayılan bu suçlar haricinde TCK çerçevesinde düzenlenen herhangi bir suçun bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenmesi bilişim hukukunun alanına girmektedir.

Bilişim suçları yukarıda bahsedilenlerle sınırlı olmayıp, bazı suçların bilişim sistemleri aracılığıyla işlenebilmesi sonucu da ortaya çıkabilmektedir.

https://www.aydinlawgroup.com/hizmetlerimiz/bilisim-hukuku/

https://internet.btk.gov.tr/turkiye-de-bilisim-hukuku