Aydın Hukuk & Danışmanlık Bürosu; değişen mevzuatlara uyum sağlayarak, müvekkillerine hukukun her alanında hizmet veren ve merkezi Ankara’da bulunan; şirketlere, derneklere, vakıflara, şahıslara hızlı ve etkin avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunan bir hukuk bürosudur. Aydın Hukuk & Danışmanlık Bürosu, Türk adalet sistemindeki yoğunluktan kaynaklı yıllar süren davalar göz önüne alındığında, hukuki sorunlar henüz doğmadan önleyici yöntemler kullanarak müvekkillerine zaman ve masrafları en asgariye indirecek çözüm planları sunma gayreti içerisindedir.

Aydın Hukuk & Danışmanlık Bürosu, sunmuş olduğu avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini, hukuki ve mali konularda birçok alandaki danışmanlarının görüş ve destekleri ile tamamlayarak, karmaşık konuları basite indirgeyerek, pratik ve mantıksal çözümler üretmek konusunda önemli bir uzmanlığa sahiptir. Bu bilgi ve birikim sayesinde ise tüm müvekkillerine eksiksiz ve en doğru hizmeti sunmayı hedeflemektedir.

 

Prensiplerimiz;

Müvekkillerin en çok hak kaybı yaşadığı noktalardan birisi sürelerdir. Sürelerin kaçırılmasından kaynaklı zaman aşımına uğrayan birçok alacak da doğal olarak talep edilememektedir. Usul esasa mukaddemdir ilkesi gereğince; büromuzda en değer verdiğimiz prensiplerden birisi zamanlama ve ivedilik bilincidir. Sürelere riayet ederek müvekkillerimizin hukuksal işlemlerini ifa etmek, sorunlarını hızlı bir şekilde çözümlemek ve hak kaybına uğramadan dosyaları sonuca ulaştırmak ana prensibimizdir.

Profesyonel bir avukatlık ve hukuki danışmanlık için en önemli etkenlerden birisi de iletişimdir. Avukat-müvekkil iletişiminin sağlanamadığı bir durumda hak kayıplarının olacağı açıktır. Bu iletişimi sağlayarak müvekkillerimizi bilgilendirmek ise bizim görevimizdir. Bu sebeple de avukatınıza her an ulaşabilir olmanız büromuz için büyük bir önem arz etmekte ve en değerli prensiplerimizin içinde yer almaktadır.

Aydın Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak ticari bilince sahip ve müvekkil odaklı olmaktan gurur duyuyoruz. Türk ve uluslararası şirketlere profesyonel hukuk danışmanlık vererek ve onları temsil ederek Ticaret hukukunun her alanında tam hizmet veren bir hukuk bürosu niteliğindeyiz.

Müvekkillerimiz, çok kültürlü ve çok uluslu bir yapı arz etmekle birlikte, ticaret hayatının birçok farklı sektöründe faaliyet göstermektedir. Sağlık, havacılık, finans, enerji, demir, teknoloji ve telekom sektörleri bunlardan sadece birkaçıdır.

Aydın Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak, gerçek ve tüzel kişilere uluslararası alanda danışmanlık yapmakta, yerli ve yabancı müvekkillerimizi temsil etmekte ve onlara uluslararası ticari uyuşmazlıklarının çözümü hakkında hizmet sunmaktayız. Ülkemizdeki yabancı müvekkillerimize hukuki ve teknik işlemlerin başlatılması, sürecin sorunsuz şekilde mevzuatlara uygun devam ettirilmesi, sözleşmelerin düzenlenmesi hususunda yardımcı olmaktayız.

Aydın Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak Uluslararası Hukuk alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları;

  • İthalat ve İhracattan Kaynaklanan Uluslararası Anlaşmazlıkların Takibi
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri Başvuruları
  • Yabancı ülkelerde verilmiş yargı kararlarının ülkemizde tanınması ve takibi
  • Şirketlere Yatırım Teşvikleri ile İlgili Danışmanlık Hizmeti Verilmesi
  • Serbest Bölgede Karşılaşılan İhtilafların Çözümü
  • Yabancılar Hukuku ve Vatandaşlık Hukuku