Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi Taraflar; … adlı kişi ile veya göstereceği bir kişi veya tüzel kişi ile, … (TC) ve vekili … (TC) arasında … İli, … ilçesi … köyü adresinde bulunan … ada … parsel, 29.498m2 (4762000/ 11281000=12.452 m2 ve 448 ada / 1...

Read More
Kira Sözleşmesi 1

Kira Sözleşmesi 1

K İ R A S Ö Z L E Ş M E S İ Kiracı : ….. Adres— …/ANKARA Kiralayan : …. Kira konusu : … numaralı daire. Taraflar aşağıda belirlenmiş koşullarda anlaşarak kira konusu bağımsız bölümleri işyeri olarak kullanılmak üzere kira sözleşmesi imzalamışla...

Read More