Kredi Dosya Masrafı Talep

Kredi Dosya Masrafı Talep

Kredi Dosya Masrafı Talep … BANKASI AŞ. Kayseri Şubesi’ne TALEP EDEN : Ad-Soyad : ADRES : Konu : çekmiş olduğum kredi ile ilgili olarak belge ve kredi sebepli kesilen masraf iadesi. TALEP : Bankanız şubesi’nden kredi çekmiş bulunmaktayım. Bu kredi il...

Read More
Kira Sözleşmesi 1

Kira Sözleşmesi 1

K İ R A S Ö Z L E Ş M E S İ Kiracı : ….. Adres— …/ANKARA Kiralayan : …. Kira konusu : … numaralı daire. Taraflar aşağıda belirlenmiş koşullarda anlaşarak kira konusu bağımsız bölümleri işyeri olarak kullanılmak üzere kira sözleşmesi imzalamışla...

Read More