SorularCategory: Avukata Sorkadin-siddeti
Selma asked 2 sene ago

Kadına yönelik taciz ve şiddetin cezası nedir?

1 Answers
Best Answer
Aydin Staff answered 2 sene ago

Merhabalar. Yargıtay artan kadına yönelik şiddetleri önlemek, mağdurları korumak ve cezaların caydırıcı olmasını sağlamak için önemli kararlar verdi. Eş, çocuk ve aile bireylerine karşı yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yapılması durumunda 4.5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Cezayı belirleyecek en önemli etken tacizin mahiyetidir. Türk Ceza Kanunu m.105’de Cinsel taciz: “Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz. Cinsel taciz suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikâyetine bağlıdır. Ancak cinsel taciz suçunun nitelikli unsurlarının gerçekleştiği durumlarda, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikayetine bağlı değildir.”şeklinde tanımlanmıştır.