kredi kartı

İpoteğin Kaldırılması Dilekçesi

… İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

İPOTEĞİN KALDIRILMASINI
İSTEYEN (BORÇLU) : [BORÇLU ADI SOYADI] (T.C.)
VEKİLİ : [BORÇLU VEKİLİ ADI SOYADI]
[BORÇLU VEKİLİ ADRES]
KARŞI TARAF
(ALACAKLI) : [ALACAKLI ADI SOYADI] (T.C.NO: [ALACAKLI TC.NO]) [ALACAKLI ADRESİ]
İCRA DOSYA NO : [ICRADAIRESI] [ICRADOSYANO]
DAVA : İpoteğin kaldırılması talebidir.
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilim alacaklıya aralarındaki ticari ilişkinin teminatı olmak üzere [SÖZLEŞME TARİHİ] tarihli sözleşme gereği maliki olduğu [İL] ili, [İLÇESİ] ilçesi, [KÖYÜ] köyü, [MEVKİİ] mevkiinde, [PAFTA] pafta, [ADA] ada, [PARSEL] parselde tapuya kayıtlı [YÜZÖLÇÜMÜ] m2 miktarlı taşınmaz üzerinde alacaklı lehine ipotek tesis etmiştir.
2- Sözleşme gereği yerine getiremediği edimler nedeniyle alacaklı tarafından müvekkilim aleyhine [TAKİP TARİHİ] tarihinde [ICRADAIRESI] İcra Müdürlüğünün [ICRADOSYANO] esas sayılı dosyası ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatılmıştır.
3- Müvekkilim tarafından takip dosyası borcunun tamamı alacaklıya [ÖDEME TARİHİ] tarihinde ödenmiştir. Dosya borcunun tamamı ödenmesine rağmen alacaklı ipoteği halen kaldırmamıştır.
4- Açıklanan sebeplerle ipoteğin kaldırılmasına karar verilmesi için Yargıçlığınıza başvurmak zorunluluğu doğmuştur.
YASAL NEDENLER : İcra ve İflas Yasası 153.madde ve diğer ilgili mevzuat
DELİLLER : İcra dosyası, tapu kayıtları ve diğer deliller
TALEP SONUCU : Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilimin yukarıda tapu kayıtları verillen taşınmazı üzerinde davalı (alacaklı) lehine konulan ipoteğin kaldırılmasına, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilim adına saygılarımla dilerim. …/…/2019

DAVACI VEKİLİ
Av. Arif Nazif AYDIN

İpoteğin Kaldırılması

https://www.hurriyetemlak.com/emlak-yasam/gayrimenkul-uzerindeki-ipotegin-kaldirilmasi/

https://www.aydinlawgroup.com/category/dilekceler/

https://www.aydinlawgroup.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir