Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi

Taraflar; … adlı kişi ile veya göstereceği bir kişi veya tüzel kişi ile, … (TC) ve vekili … (TC) arasında … İli, … ilçesi … köyü adresinde bulunan … ada … parsel, 29.498m2 (4762000/ 11281000=12.452 m2 ve 448 ada / 1 parsel 1.623 m2 = 685,46 m2) olmak üzere toplam 13.137 m2 arsanın satış ve en kısa zamanda tapu sicil devri hususunda anlaşmışlardır.
1. Satış bedeli 1.445.000TL. m2 birim fiyatı ise 110TL dir. Ödemeler:
A.100.000TL peşin
B. 100.000TL 25.03.2016
C. 100.000TL. 22.04.2016
D.kalan 1.145.000TL ise …/…/2019 tarihinde ödenecektir.
Ödemeler, satıcı vekili …’ın … Bankası … şubesi Uğur Mumcu Caddesi, şube kodu, Hesap no’lu, iban no.lu hesabına yapılacaktır.

2. Satışa konu arsa ile ilgili, … Sulh Hukuk Mahkemesi 2017/… esas ve 2018/… karar sayılı dosyası ile ortaklığın giderilmesi davası derdesttir. Dava karara bağlanmış olup tebligat aşamasındadır. Söz konusu dava ,… ili, … ilçesi … köyü eski … parselde kayıtlı 28.745 m2 ve yine aynı adres … parsel …m2’lik arsa ile ilgilidir. Satıcı vekilinin beyanına göre yeni ölçüm işlemi ile ada ve parsel numaralarının değiştiği anlaşılmıştır. Bu sözleşme ile birlikte yukarıdaki davadan doğan haklar yeni alıcıya geçmiştir.

3. Alım satım masrafları alıcıya aittir. Satış tarihine kadar çıkacak tüm borçlar,masraflar ve vergiler satıcıya aittir. 2.maddedeki ortaklığın giderilmesi davası hariç çıkabilecek hukuki engeller ve tedbirlerin sorumluluğu satıcıya aittir. Satıcı, söz konusu arsayı ortaklığın giderilmesi davasından doğacak gecikmeler haricindeki problemlerden sorumludur.

4. Satıcı ayrıca, 800 m2 arsanın diğer hissedarlardan alımı gerçekleşmiş ancak henüz kendi üzerlerine de alamamışlardır. Söz konusu 800 m2 arsayı yukarıdaki ( m2= 110 TL.) birim fiyatından satışını ve devrini işbu gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi kapsamında taahhüt etmektedir. …/…/2019

SATICI ALICI
…(TC) … (TC)
Adres adres

https://www.aydinlawgroup.com/category/sozlesmeler/

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (1)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir