YCGK – Haksız Tahrik – Şüpheden Sanık Yararlanır

Birbirlerine karşı eylemler sonucunda yaralanan sanıkların değerlendirilmesi durumunda; haksız saldırının ilk olarak kim tarafından meydan getirildiği, kavganın kim tarafından başlatıldığı olayda kesin olarak saptanamamıştır. CGK yerleşik içtihatlarında; haksız hareketin ilk olarak kim tarafından başlatıldığı belirlenemediğinden, şüpheli olan kişinin bu halden sanığın yararlandırılması suretiyle eylemi hafif haksız tahrik altında gerçekleştirdiği kabul edilmelidir. Yerel Mahkemece dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçe ile sanık hakkında, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi bozma sebebi olarak kabul edilmiştir. Yani “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereği TCK m.29 hükmünce haksız tahrik hükümleri sanık lehine uygulanır. (Yargıtay Ceza Genel Kurulu 22.10.2002 tarih, 2002/4-238 Esas, 2002/367 Karar).

YCGK Kararın Tam metni İçin;
ycgk haksız tahrik şüpheden sanık yararlanır

Haksız Tahrik yazılarımız için;
https://www.aydinlawgroup.com/2019/06/15/yargitay-kararlari-cercevesinde-haksiz-tahrik-2/

https://www.aydinlawgroup.com/2019/06/04/haksiz-tahrik/

https://www.hukukihaber.net/ceza-sorumlulugunu-azaltan-sebep-olarak-haksiz-tahrik-makale,3144.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir