kredi kartı

K İ R A S Ö Z L E Ş M E S İ

Kiracı : …..
Adres— …/ANKARA
Kiralayan : ….

Kira konusu : … numaralı daire.

Taraflar aşağıda belirlenmiş koşullarda anlaşarak kira konusu bağımsız bölümleri işyeri olarak kullanılmak üzere kira sözleşmesi imzalamışlardır.

01-Kira sözleşmesi ../../… – ../../… tarihleri arasında 2 yıldır. Sözleşme tapu siciline şerh edilecektir.

02-İlk yıl için aylık kira bedeli net olarak … TL.(yazılı olarak- TL) olarak belirlenmiştir. Kiralar her ayın 20. gününe kadar … adlı şahsın … Bankası … Şubesinde bulunan … nolu hesabına yatırılacaktır.

03-Her yıl kira döneminin başlangıcında aylık kira tüfe oranında artırılacaktır.

04-Kira konusu bağımsız bölümlerin her türlü masrafları (elektrik, su, doğalgaz, apartman yönetim giderleri ve çevre temizlik vergisi) kiracı tarafından ödenecektir.

05-Kiracı kira konusu bağımsız bölümlerde kamu ahlakına aykırı olmamak koşuluyla istediği işi yapabilir. Bağımsız bölümlerde kullanım amacına uygun her türlü tadilatı yapabilir. Binanın bir üst katına içeriden bağlantı merdiveni yapabilir. Tadilat için yapılan harcamaları kiracı yüklenir.

06-Kiracı kiralamış olduğu kira konusu bağımsız bölümlerin tamamını veya bir bölümünü 3. bir kişiye kiralayabilir.

07-Kiracı kira sözleşmesini yeni kira döneminin başlamasından üç ay önce bildirimde bulunarak sona erdirebilir.

08-Borçlar Kanunu 352. maddesinde düzenlenmiş bulunan tahliye nedenlerinden bir yıl içinde iki haklı ihtar, kiracı lehine artırılarak 4 haklı ihtara çıkarılmıştır.

8 maddeden oluşan bu sözleşme 4 nüsha olarak hazırlanmış 2 adedi kiracıya diğer ikisi kiralayanlara verilmiştir.

Ad- Soyad
İmza

https://www.ntv.com.tr/ekonomi/kira-sozlesmesinde-nelere-dikkat-edilmeli,Sj3odIViJEesMNumGTSzgQ

https://www.aydinlawgroup.com/

Belgenin Word Hali İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız;
Kira Sözleşmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir