kredi kartı

Belediye İtiraz Dilekçesi

ÇANKAYA BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

İTİRAZ DEN : ….

VEKİLİ : Av. Arif Nazif AYDIN

KARŞI TARAF : … Apartmanı Yöneticiliği
Adres

KONU : … Apartmanı’na asansör yapılması hususunda, belediyece verilen izne itirazımızdır.

İTİRAZLARIMIZ :

1- Ankara … Sulh Hukuk Mahkemesinin …/… Esas, …/…karar ve ../../…. Tarihli kararı ile … apartmanının ortak yerlerinden olan bölüme asansör yapılmasının proje tadilatını gerektirdiği, asansör kabin ve taşıma yükünü taşıyacak çatı döşemesi olmadığı, yapılacak asansörün apartmanın ilgili bölümünü kapatacağından kaynaklı olarak apartmanın yeterli hava sirkülasyonu sağlanamayacağından ve ayrıca proje tadilatı için tüm kat maliklerinin oybirliği ile alınacak karara ihtiyaç olması sebebiyle … Apartmanına asansör yapılması talebi reddedilmiştir.

2- Bu karara rağmen, Apartman Yönetim Kurulu tarafından oybirliği şartına uyulmamıştır. Söz konusu kararla belirtilen bölüme asansör yapılması hususunda yeniden karar alınmış ve belediye tarafından ise asansör yapımına izin verilmesi üzerine, apartmana asansör yapımına başlanmıştır.

SONUÇ: Yukarıda izah edilen nedenlerle; … apartmanına asansör yapılmasının durdurularak bu hususta belediye tarafından verilen ruhsatın 10 gün içinde iptaline karar verilmesi, aksi halde iptal hususunda yasal yollara başvurulacağı hususunu ihtaren bildirerek, gereğini saygıyla arz ve talep ederiz. ../../2019

İtiraz Eden
Vekili
Av. Arif Nazif AYDIN

Ek : Vekalet Sureti
Ankara … Sulh Hukuk Mah. karar sureti
Tapu Sureti

Belediye İtiraz

https://www.dilekcesepeti.com/belediye-dilekce-ornekleri/

Belgenin Word Hali İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız;
Asansör Belediye İtiraz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir