Yargıtay Haksız Tahrik Hükümlerini Uygulamadı

Adana’da yaşanan bir olayda otel çalışanı bir şahıs, evlenmeyi düşündüğü kadın ile tartışmaya başladı. Tartışma kendisini aldattığı iddiası ile başlamıştı. Söz konusu kadının, kendisini tahrik edici ithamlarda bulunduğunu ve dolayısıyla da buna dayanamayıp otel için aldığı tuz ruhunu kıyafetinin üzerine döktüğünü söyledi. Bunun üzerine kadının “hepinizi vurduracağım” dediğini buna dayanamayan suçlunun kadını defalarca kez bıçakladığı belirtilmiştir. Olayla alakalı Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında “Haksız tahrik altında suçu işlediği” gerekçesiyle 8 yıl hapis cezası verdi. Yargıtay ise bu kararı bozarak haksız tahrik indiriminin olayda uygulanamayacağını belirterek cezayı 12 yıl 1 ay hapis cezasına çıkarttı. Peki nedir bu haksız tahrik?

https://www.hukukmedeniyeti.org/koleksiyon/53/haksiz-tahrik-ve-yargitay-uygulamasi/

Haksız Tahrik(TCK m.29) Nedir?

Haksız tahrik; haksız bir fiil neticesinde kişide meydana gelen hiddetin veya şiddetli elemin etkisi altında suç işlemesi durumunda cezai sorumluluğu azaltan ceza indirimi sebebidir. Suçu işleyen failin/suçlunun suç işlediği anda hiddet veya şiddetli elemin altında bulunması gerekir. Bu madde aslında failin psikolojik durumunu ele almaktadır. Haksız tahrik altında suç işleyen failin kusurluluğunu kaldırmasa da azaltır diyebiliriz. Kusurluluk halinde azalma meydana gelen fail, haksız tahrik altında suç işlemiş olduğundan da ceza indiriminden faydalanır. Kusurluluk hali, suçun hukuka aykırılık kısmında ve objektif nitelikteki unsurların, fail ile olan psikolojik ilişkisinin değerlendirilmesi olmaktadır.

Haksız Tahrik Şartları

Haksız tahrik şartlarına geçmeden önce birbiriyle karıştırılan meşru müdafaaya kısaca yer verelim. Meşru müdafaa ve haksız tahrik karıştırılmakla birlikte şartları ve unsurları birbirinden çok farklıdır. Aslında farklı olan meşru müdafaa ve haksız tahrikteki asıl farklılık, meşru müdafaa halinde olan failin saldırıdan kendisini kurtarmak saikiyle hareket etmesi, haksız tahrikte ise haksız fiilin sebep olduğu hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işlemesidir. Meşru müdafaayı ise bir sonraki yazımızda ayrıntılı yer vereceğiz. Şimdi asıl konumuz olan haksız tahrik şartlarından bahsedelim;
Türk Ceza Kanunu m. 29’da haksız tahrik şartlarına yer vermeden önce; “haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen” kişinin ceza indiriminden yaralanacağını açıklamıştır. Haksız tahrik durumunun düzeyi yapılacak ceza indirimi oranını da belirler ve bu dereceyi hakim belirler.
Haksız tahrik şartları şunlardır:

Haksız Tahrik Oluşturucak Bir Fiil Meydana Gelmeli

Haksız tahrik şartlarının oluşabilmesi için mağdurun faile somut bir haksız fiilde bulunması gerekir. Fail, mağdurun kendisine yönelik haksız bir fiilde bulunacağı düşüncesiyle mağdura karşı bir suç işlerse haksız tahrik sebebiyle ceza indiriminden faydalanamaz. Fiilin somut olarak ortaya çıkmaması durumunda; haksız tahrik açısından failin mağdur hakkındaki sübjektif fikirleri, mağdurun geçmişi, fail-mağdur ilişki gibi kriterler dikkate alınmaz. Kısaca mağdurun faile dönük haksız tahrik teşkil eden somut bir fiilinin olması gerekir.

Fiilin, Haksız Bir Fiil Olması Gerekir

Fiil haklı bir nedenden kaynaklanıyorsa haksız tahrik nedeniyle ceza indiriminden yararlanma durumu da söz konusu olmaz. Her olayı kendi içerisinde yorumlamak gerekir.

Öfke veya Şiddetli Elemin Etkisi Altında Kalınmalı

Hukuka aykırı bir fiil işleyenin öfke veya şiddetli bir elemin tesiriyle hareket etmesi gerekir. Burada bakılması gereken nokta fiilin işlenmesi öncesi ve sonrasının birlikte değerlendirilmesidir.


https://www.aydinlawgroup.com/

2 thoughts on “Haksız Tahrik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir