https://www.youtube.com/watch?v=Q5LXaLtDIug

Herkesin büyük bir heyecanla beklediği Yargı Reformu 30/05/2019 tarihinde açıklandı. 2019 Yargı Reformu Stratejisi hazırlıkları takribi olarak 9 aydır devam etmekteydi. Bu Reform Paketi hakim ve savcılıkla alakalı düzenlemelerden, CMK ve CİK’te yapılacak değişikliklere kadar bir çok konuyu kapsıyor. Savcı ve hakim atamaları, avukatlıkla alakalı düzenlemeler, savunmanın gücü artırılacağı, alternatif çözüm yolları ve çocuklara özel uygulamalar bu düzenleme kapsamında yer aldı.


Yargı Reformu paletindeki

İki Temel Perspektif

1- Hak ve Özgürlükler
2- Adalet sistemi işleyişi

Yargı Reformu Paketindeki

Yargı Reformu 9 Ana Başlık

1- Hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi
2- Yargı bağımsızlığı ve şeffaflığın geliştirilmesi
3- İnsan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin artırılması
4- Performans ve verimliliğin artırılması
5- Savunma hakkının etkin kullanımı
6- Adalete erişimin kolaylaştırılması
7- Ceza adalet sisteminin artırılması
8- Yargılamanın sadeleştirilmesi ve etkinliğin artırılması
9- Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri oluşturmak

http://bianet.org/bianet/hukuk/208985-2-perspektif-9-maddede-yargi-reformu-stratejisi

-Tutuklamanın son yaptırım olması sadece AİHM içtihatlarında kalmayacak ve bu konuyla alakalı ek düzenlemeler gelecek. Yıllardır avukat olarak bu konunun önemine dikkat çekmek istedik. Bütün savunmalarımızda tutuklamanın son yaptırım olması gerektiğini belirtmemize rağmen mahkemeler nezdinde kendimizi dinletme konusunda maalesef başarılı olamadık. AİHM kararlarında tutuklamanın yalnızca katalog suçlardan olması ve kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle devam ettirilemeceği açık olmasına rağmen, hiçbir gerekçe sunmadan yıllarca süren tutuklamalarla birçok kez karşılaştık. Bu tutuklulukların birçoğu da tutuklu kalmaya devam ediyor. Gerekçesiz bir şekilde karar kesinleşmeden infaz haline gelmiş birçok tutuklama maalesef hala mevcut. Umarım bu GECİKMİŞ değişiklik adalet duygusunu da beraberinde getirir.
-Hakim savcı yardımcısı geliyor.
-Avukatlık için sınav geliyor.
-Savunma hakkının etkin kullanımının sağlanması sağlanacak 135.000 avukat hukuk sınavında başarılı olması durumunda avukat olabilecek.
-Avukatların Bilgi ve belge elde etme hakları genişleyecek.
-Kira ve eser sözleşmeleri avukat yardımıyla hazırlanması zorunlu hale gelecek.
-Avukat hizmetlerinde vergilendirmede iyileştirici düzenlemeler yapılacak.
-10 yıllık avukatlara Yeşil pasaport verilecek.
-Süreler açısından İstinafta farklı bir süre Temyizde farklı bir süre gibi (30gün 1ay 60 gün gibi karışık süreler)olan süreler stabil hale getirelecek ve hepsi tek hale olacak.
-İddet müddeti kaldırılacak.
-Hakim ve savcı teminatları sağlamlaştırılacak.
-Noterlik kariyer yapılabilecek bir meslek haline gelecek.
-İcra müdürlükleri görevi kapsamından Çocukla kişisel ilişki kurulması çıkartılacak.
-Alternatif çözüm yollarının artırılması da yine paketin içinde gündeme geldi.

Tam Metin için tıklayınız;

https://www.memurlar.net/common/news/documents/833082/yrs_tr.pdf

https://www.aydinlawgroup.com/

https://www.aydinlawgroup.com/2019/05/31/yargi-reformu-strateji-paketi-neler-getirdi/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir