Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında Bilgi Bankasının alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup, sonuç itibariyle kullanıma hazır hale gelmiştir.

Söz konusu UYAP Bilgi Bankasının, mevzuat ve içtihatların çok sık değiştiği günümüzde Hakim ve Savcıların karar verme sürecine, avukatların içtihatlara ve bilgiye en hızlı şekilde ulaşabilmeleri için büyük bir katkı sağlayacağı görülecektir. UYAP Bilgi Bankası tasarımında verilere hızlı ve kolay yoldan erişimi sağlamak için,

Mevzuat bilgileri;

 • Madde bazlı
 • Hiyerarşik şekilde,

İçtihat bilgileri;

 • Daire,
 • Esas,
 • Karar,
 • Karar yılı,
 • İlgili kavramlar,
 • İlgili mevzuat

alanlara göre söz konusu sisteme girilmiştir. Bilgi bankası içerisinde yer alan belgeler birbiri ile ilişkilendirilmiş olup kullanıcılar herhangi bir belgeden ilgili dokümanlara direkt erişebileceklerdir. Kullanıcıların sık kullanılan bilgilere daha hızlı erişimini sağlamak için Bilgi Bankası bünyesinde hızlı erişim menüsü oluşturulmuş olup, bu alan ihtiyaca göre güncellenmektedir.

Bilgi Bankasında yapılan değişiklikler, o gün içerisinde meydana gelen mevzuat değişiklikleri madde bazında kullanıcıya Bilgi Bankası ana sayfasında duyurulmaktadır.

Bilgi Bankası bünyesinde aşağıdaki içeriğe yer verilecektir.

 • Kanunlar
 • Kanun Hükmünde Kararnameler
 • Tüzükler
 • Yönetmelikler
 • Uluslararası sözleşmeler
 • Genelgeler
 • Kanun tasarıları
 • Mülga Kanunlar
 • Yargıtay Kararları
 • Danıştay Kararları
 • Anayasa Mahkemesi Kararları
 • A.İ.H.M Kararları
 • Kullanıcı makaleleri

 

-Bölge Adliye Mahkemesi ve Yerel Mahkeme Kararları İçin;

http://emsal.uyap.gov.tr/BilgiBankasiIstemciWeb/

-Yargıtay Kararları İçin;

https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir