https://www.youtube.com/watch?v=bSnF0yRelCM

Yüksek Seçim Kurulu(YSK), yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve de ardından yenilenmesine 7’ye karşı 4 oyla karar verdi. YSK, Ak partinin sahte seçmen iddiasını reddetti ve yalnızca sandık kurulu başkanları ve üyelerinin kamu görevlisi olmaması sebebiyle seçimleri iptal etme kararı aldığını açıkladı. Söz konusu iptal açısından; sadece Büyükşehir seçimleri iptal edilip, ilçe ve diğer seçimler iptale konu olmadı. Bu da şu anlama geliyor; aynı zarftan çıkan 4 pusulanın; 3ü kabul edilip 1i iptal edildi. Halbuki aynı sandık kurulları; hem belediye meclisi, hem ilçe belediye başkanı ve hem de muhtarlık seçiminde de görev yaptı. Neden diğer seçimlerin yenilenmediği ise akıllarda soru işareti bırakmaya devam ediyor.

Sandık kurullarının oluşumuna itiraz süreci aylar öncesinden tamamlanmış olduğu halde YSK aksi yönde karar almıştır. Sandık kurulu başkanları ve kurullarda görev yapacak kamu görevlilerinin belirlenmesi, seçmenin ya da siyasi partilerin değil ilçe seçim kurullarının görevidir. YSK’nın kendi hatasını seçmene ve belediye başkanına yüklediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Abdullah Gül twitterdan yaptığı açıklamada YSK’nın bu kararını Anayasa Mahkemesinin 2007deki haksız “367 kararına” benzetti. Ahmet Davutoğlu, Ergun Özbudun, İzzet Özgenç, Tarkan, Cem Yılmaz gibi birçok siyasetçi, hukukçu ve sanatçı da karara tepkilerini belirtti.

Seçimin iptali sonrasında ise bir sonraki seçimlerin de iptal olup olmayacağının güvensizliği söz konusu oldu. Bu durum da hukuki öngörülebilirlik ilkesine ters düşmekte ve kişilerin yargı sistemine ve mahkeme kararlarına güvenini de sarsmaktadır.

YSK İçtihatları

Peki YSK aynı konuda daha önce nasıl kararlar verdi?

YSK, İYİ Parti’nin Bursa-Kemalpaşa’da aynı nitelikteki ve neredeyse aynı içeriğe sahip tam kanunsuzluk talebini reddetti. Bursa-Kemalpaşa’da 5 sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmamasından seçimlerin iptali için başvurulmuştu. 20 Nisan 2019’da; “Sandık kurulları oluşumuna yapılacak itirazların, seçim takvimine göre 2 Mart 2019 tarihinde kesin olarak karara bağlanmış olması nedeniyle tam kanunsuzluk iddiasına ilişkin talebin reddine” ifadelerini kullanarak ret kararı vermiştir. İstanbul’daki sandık kurulları da aynı tarihte kesinleşmesine rağmen İyi partinin taleplerini reddeden YSK, Ak partinin aynı nitelikteki talebini kabul ederek İstanbul Büyükşehir seçimlerini iptal etmiştir.

YSK’nın yerleşik içtihatlarına göre; Görevlerini kötüye kullanan sandık kurulları cezalandırılır, ancak bu durum seçimin iptaline neden olmaz. YSK’nın bu şekilde tesis edilen kararı olmasına rağmen, kendi kararının aksi yönde karara imza atmıştır.

Ankara Büyükşehir Belediye seçimlerini kazanan Mansur Yavaş, oylarının haksız yere geçersiz sayıldığı ve bazı sandık kurulu başkanlarının taraflı davrandığı gerekçesiyle oyların yeniden sayılması için itiraz etmiş, YSK da bu itirazı reddetmiştir. Ret kararında; “Yedi kişilik sandık kurulunun beş üyesinin siyasi parti temsilcilerinden oluştuğu; sandık kurulu başkanının, sandık kurulu siyasi parti üyelerinin huzurunda bu denli yanlı davranmaya cesaret edemeyeceği değerlendirilmelidir.” ifadelerine yer verildi. YSK, Ankara için geçerli kabul etmediği itirazı İstanbul için geçerli kabul etmiş oldu.

İstanbul’daki seçimin iptal edilmesinin yanında Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası da iptal edildi. Bu olaydan önce, Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde seçimi kazanan İYİ Parti’li Necati Alsancak’ın mazbatası iptal edildi. Keskin’deki iptal kararı “kısıtlı seçmenin” oy kullandığı gerekçesiyle verildi. Yusufeli ve Honaz ilçelerinde de seçimlerin iptal edilmesi suretiyle seçimle gelen belediye başkanlarının mazbataları geçersiz sayılmıştır.

Peki kazanılmış seçimi YSK yerleşik içtihatlarına aykırı olarak ve üzerinde baskı kurularak tekrarlatmak ülkedeki tüm seçilmişlerin meşruiyetini sorgulatmayacak mı?

YSK Yapısal İşleyişi

Bu kısımdan sonrasında YSK’nın teknik kapsamına yer verilecektir.

YSK 7 asil 4 yedek üyeden oluşur. Kararlar da 7 asil üyenin katıldığı toplantıda alınır. İstanbul seçiminin iptalinde 7 asil üyenin 4’ü itirazın reddi yönünde oy kullanmıştır. Yani Ak Partinin itirazı aslında reddedilmiştir. Ancak toplantıya neden yedek üyelerin de katıldığıyla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ülkemizde yapılan seçimler YSK tarafından düzenlenen özel kanunla yürütülegelmektedir. Türkiye genelinde yapılan milletvekili, İl Genel Meclisi Üyeliği, Belediye Meclis Üyeliği, Muhtarlık seçimleri, İhtiyar Heyet seçimleri, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Anayasa değişikliklerinin referanduma sunulmasında yönetimi ve yargısal denetimi sağlamakla görevlidir. YSK’nın görevleri kısaca şöyle sıralanabilir:

Seçim sonuçlarına yapılacak itirazlara karşı başvurulabilecek son yetkili mercii Yüksek Seçim Kuruludur. YSK tarafından verilen kararlar kesindir ve kararı değerlendirebilecek bir üst kurum yoktur. Verilen kararlara karşı başka bir yargı merciine başvurulamaz, yani son söz YSK’nın. Bu durum da YSK’ya ekstra güç veriyor tabi ki.

– Yetkili merciler; seçimle alakadar işlemleri, seçmen kütükleri yazımını, seçim kurullarının istediği bilgi ve belgeleri, süresinde ve doğru olacak biçimde göndermekle yükümlüdür.

– Seçmen kütüğü kurulması, güncellenmesi ve diğer gerekli malzemelerin ulaşması gereken yerlere ulaştırılması ve dağıtımı için Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınacak olan kararlar tüm kamu kuruluş ve görevlilerini bağlayıcı niteliktedir.

 YSK Teşkilatı:

YSK; -merkezde Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’yle birlikte İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı; -taşrada, il seçim çevrelerinde birer İl Seçim Kurulu Başkanlığından; -ilçede, İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları, Seçmen Kütüğü Büroları ve seçim bölgelerinde oluşturulacak her bir sandık için bir Sandık Kurulundan teşekkül eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir